საჰაერო ბუშტები
ბუშტებით ფრენა
საქართველოში საჰაერო ბუშტები ძირითადად ალაზნის ველის თავზე დაფრინავენ. ველი გადაჭიმულია დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთების გასწვრივ 100 კმ-ზე მეტ მანძილზე, ეს ქმნის ფრენისათვის შესაფერის საამინდო პირობებს. გარდა ამისა, ამ ტერიტორიაზე არის საკმარისი რაოდენობის ადგილი აფრენასა და დაშვებისთვის.
1/4